Hospodářství

Technické textilie a geomembrány pro zemědělství nabízejí ekonomické a přesto dlouhodobá řešení pro stavbu a zařízení stájí, vnější spásání, skladování a životní prostředí. Ochrana úrody, dobytka a zemědělských strojů, optimalizace produkce a výnosnost, vylepšení pracovních podmínek ... použití je rozmanité: např. jako kryt sýpky, pro bioplynové stanice, pro skladování hnoje, obložení stáje, skladový tunel, plachty pro zemědělské stroje a chov dobytka. Pokud jde o rozšíření nebo přestavbu, dokáží se díky flexibilní konstrukci rychle a jednoduše přizpůsobit novým požadavkům.